SV

Anmälan om ibruktagande av fordon blir elektronisk

6.5.2014 9.00
Pressmeddelande

Tullen utvecklar sina tjänster genom att ta i bruk ett elektroniskt system för anmälan om ibruktagande av fordon (AKI). Systemet möjliggör ett elektroniskt anmälningsförfarande för fordon som permanent förs in till Finland, och därmed blir det lättare att sköta ärenden med Tullen vid ankomsten till landet.

För fordon som förs in från utlandet och avses bli registrerade i Finland ska en anmälan om ibruktagande lämnas in till Tullen innan fordonet tas i bruk. I dessa fall ersätter en anmälan som lämnats via det elektroniska systemet det pappersbaserade anmälningsförfarandet som förutsätter att man besöker Tullen.

Tullens mål är att i allt högre grad anpassa sina elektroniska tjänster enligt kundernas behov. Det elektroniska systemet för anmälan om ibruktagande av fordon är ett webbaserat system, som kan användas med de flesta mobila enheter oavsett tiden på dygnet. I och med att systemet införs blir det lättare att ta i bruk fordon som förs in från utlandet, och det försätter inte att man besöker Tullen, ifall inte förflyttningstillstånd eller trafikförsäkring behövs för fordonet. Anmälan om ibruktagande lämnas tills vidare i pappersform vid sådana fall av skattefri användning där fordonet inte registreras i Finland.

Det elektroniska systemet för anmälan om ibruktagande av fordon skickar automatiskt en bekräftelse till anmälarens e-post. Bekräftelsen ska finnas med i fordonet i form av en utskrift eller på en mobil enhet. Fordonets användare ska vid behov kunna visa upp anmälan om ibruktagande som Tullen bestyrkt för en trafikövervakande myndighet i en sådan form som går att läsa utan svårighet.

 Lagstiftningen ändras inte

Fordon som avses bli registrerade i Finland och för vilka en anmälan om ibruktagande har lämnats in ska anmälas till beskattning inom fem dagar efter att anmälan om ibruktagande har bekräftats. Användning av fordonet i trafik förutsätter en gällande registrering inom EES-området eller förflyttningsmärken och en obligatorisk trafikförsäkring. Dessutom ska fordonet uppfylla de krav som ställs på ett trafikdugligt fordon. Det ligger på fordonets användares ansvar att se till att kraven uppfylls.

Mera information:

Tapio Rouhiainen, bilbeskattningsdirektör, tfn 040 332 8439

Juha-Matti Mäkinen, tullöverinspektör, tfn 040 332 2709

Anmälan om ibruktagande av fordon (AKI): https://asiointi.tulli.fi/aki/?locale=sv

Pressmeddelande