Hoppa till innehåll

Anmälan om ankomst av en T-transitering i efterhand

Utgivningsdatum 12.11.2018 13.11
Pressmeddelande

När en T-transitering för ankomna varor inte har anmälts till Tullen, kan varorna överlåtas till fri omsättning med en elektronisk importdeklaration, i vilken man utöver de normala uppgifterna ska ange följande:

  • Som kod för föregående förfarande används 788+referensnumret för transiteringen vars ankomst inte anmälts (MRN).
  • I importdeklarationen används tilläggskoden XXX och i fältet för ”Särskilda upplysningar (44)” anges följande: ”Förbigående av transitering – förtullning av varor i fri omsättning”.

Om varorna fortfarande kan anmälas och kan av Tullen granskas i lagret eller på någon annan godkänd plats, ska även det meddelas här. Då ska även ett lossningstillstånd för transiteringsvarorna begäras enligt de givna anvisningarna.

Tullen avslutar inte transiteringen, utan lossningstillståndet fungerar som ett alternativt bevis för avslutande av transiteringen. 

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering