Hoppa till innehåll

Anhopade begäranden om omprövning har nu handlagts

Utgivningsdatum 22.3.2024 15.13
Pressmeddelande

Tullen har nu handlagt de begäranden om omprövning som hade anhopat sig. Med anledning av detta är handläggningstiden för begäranden om omprövning nu max 120 dagar, så som lagen förutsätter.

Många förändringar ligger bakom anhopningen

Antalet begäranden ökade och handläggningstiderna blev längre som resultat av många olika faktorer. Handläggningstiderna blev längre bl.a. på grund av ändringar i lagstiftningen och på grund av Tullens arbete med att förnya och utveckla sina system. Brexit i början av år 2021 och avlägsnandet av minimigränsen för uppbörd av mervärdesskatt i juli 2021 ökande antalet begäranden avsevärt. 

Mera resurser och tydligare blanketter

För att få de anhopade begärandena handlagda vidtogs flera utvecklingsåtgärder vid Tullen. Till exempel gjordes blanketterna och anvisningarna tydligare, så att begärandena från början ska ha rätt information för att omprövningarna ska kunna handläggas. Dessutom skaffades det mera resurser för handläggningen av begäranden om omprövning. 

Tullen kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid handläggningstiderna för begäranden om omprövning, och kommer att säkerställa att handläggningstiderna i fortsättningen inte överskrider den maximala tid som lagstiftningen fastställer. 

Webbnyhet