Hoppa till innehåll

Angivande av föregående förfarande i tulldeklarationen som avslutar aktiv förädling och tillfällig införsel fr.o.m. 11.6.2018

22.5.2018 13.37
Pressmeddelande

Om föregående förfarande är aktiv förädling eller tillfällig införsel, ska man fr.o.m. 11.6.2018 i tulldeklarationen för påföljande förfarande (import, export, lagring eller transitering) ange nya tilläggsuppgifter.

Om de varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling omfattas av handelspolitiska åtgärder, t.ex. antidumpningstull, ska man som nya tilläggsuppgifter i tulldeklarationen som avslutar aktiv förädling ange ”IP” (inward processing) och ”C P M” (customs policy measures). Tulldeklarationen som avslutar tillfällig införsel ska som ny tilläggsuppgift innehålla uppgiften ”TA” (temporary admission). De nya uppgifterna anges antingen i SAD-blankettens fält 44 (Särskilda upplysningar) eller i ett meddelande med tilläggskoden för särskild upplysning ”Annan särskild upplysning”.

Detaljerade anvisningar om angivande av de nya uppgifterna finns på Tullens webbplats:

Import och export:
Aktiv förädling (kundanvisning, pdf)
Förfarandet för tillfällig införsel (kundanvisning, pdf)

Lagring:
Hur lämnar jag in en tulldeklaration för lagring?

Transitering:
Aktiv förädling
Tillfällig införsel

Mera information
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, art. 238 och 241.1
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande