Hoppa till innehåll

Edeltävän toiminnon ilmoittaminen passitusilmoituksella

14.10.2016 12.36
Tiedote

170/2011, TE/JS

Tullihallitus

Määräys

Dnro
ad 170/010/11

Antopäivä
7.11.2011

Kohderyhmät
Tullitoimipaikat
Passitusmenettelyä käyttävät asiakkaat

Säädösperusta
Tullilaki 4 §

Voimassaoloaika
15.11.2011 lukien toistaiseksi

Tämä määräys käsittelee edeltävän toiminnon ilmoittamista passitusilmoituksella. Määräyksessä käsitellään yleisimmät passitusta edeltävät toiminnot ja niiden ilmoittaminen passitusilmoituksella. Passitusilmoituksella edeltävä toiminto on ilmoitettava hallinnollisen yhtenäisasiakirjan täyttöohjeiden koodiluettelon 0012 mukaisesti. Koodin jälkeen on ilmoitettava edeltävän toiminnon viitenumero. Koodia 00 (nolla nolla = ei edeltävää menettelyä) on mahdollista käyttää ainoastaan silloin, kun passituksella ei ole edeltävää toimintoa.

1. Yleisilmoitus (AREX-ilmoitus)

Kun passitettavasta tavarasta on annettu AREX-ilmoitus, on passitusta edeltävänä toimintona ilmoitettava koodi ”SUM”, yleisilmoituksen MRN-numero ja tavaraerän numero.

Yleisilmoitus varamenettelyssä (ei sähköistä AREX-ilmoitusta)

Jos passitettavasta tavarasta on annettu yleisilmoitus varamenettelyssä, on passitusta edeltävänä toimintona 15.11.2011 lukien ilmoitettava koodi ”82”, yleisilmoituksen viitenumero ja tavaraerän numero.

2. Tullivarastointi         

Passitettaessa tavaraa tullivarastosta, on edeltävänä toimintona ilmoitettava tullivarastoinnin menettelykoodi (esim. 71 tullivarasto) ja tullivarastoonpanon numero.

Käytettäessä jälleenvienti-ilmoitusta (menettely 3171) on edeltävänä toimintona ilmoitettava jälleenvienti-ilmoituksen menettelykoodi 31 ja sen viitenumero. Lisätietokohdassa on ilmoitettava osituskoodi.

3. Väliaikainen varastointi

Asetettaessa tavara passitusmenettelyyn väliaikaisen varastoinnin päättämiseksi, on passitusilmoituksella ilmoitettava väliaikaista varastointia edeltäneen toiminnon (yleisilmoitus tai passitus) viitenumero.

Yleisilmoituksen ollessa väliaikaista varastointia edeltävä toiminto, viitenumeron lisäksi on ilmoitettava yleisilmoituksen tavaraerän numero.

4. Vienti

Kun passitusta edeltää vientimenettely, on passituksesta vastaavan ilmoitettava vienti-ilmoituksen viitenumero (esim. MRN) edeltävän toiminnon viitteenä. Viennin menettelykoodi voi olla 10, 11, 21, 22 tai 23. Vienti-ilmoituksen viitenumeron lisäksi passitusilmoituksella on ilmoitettava tavaraeräkohtaisesti merkintä ”DG2 (= vienti yhteisöstä)” ja lisätietokohdassa on ilmoitettava viennin osituskoodi. Viennin osituskoodeista on annettu Tullihallituksen tiedote 165/010/11.

Vienti-ilmoitus varamenettelyssä

Jos vienti-ilmoitus on annettu varamenettelyä käyttäen, passitusilmoituksella on ilmoitettava 2.11.2011 lukien viennin varamenettelyn käyttö koodilla ”25”. Koodin jälkeen on ilmoitettava varamenettelyssä annetun vienti-ilmoituksen viitenumero.

THT