Hoppa till innehåll

Angivande av fakturavaluta i exportdeklarationer från 1.1.2012

Utgivningsdatum 17.8.2011 10.40 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.57
Pressmeddelande

132/2011, JR/MAL

Tullstyrelsen

    Cirkulär

Dnr
132/010/11

    Datum
    17.8.2011

Författningsgrund
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 471/2009
Kommissionens förordning (EU) nr 113/2010
Tullagen 4 §

Giltighetstid
Tills vidare

Målgrupper
Tullkontor, Tullens kunder

Från början av nästa år övergår man inom Europeiska unionens medlemsstater till en enhetlig praxis i fråga om statistikföringen över varuhandeln med tredjeland vad gäller fakturavaluta. I fortsättningen samlas uppgifterna in direkt från exportuppgifterna.

I Finland blir därför koden för fakturavaluta en obligatorisk uppgift i Tullens exportsystem och ska anges i alla exportdeklarationer från och med den 1 januari 2012. Om exportkunderna så önskar kan de dock börja ange fakturavalutan redan nu.

Tilläggskoder för särskild upplysning som används i exportdeklarationer

Fakturavalutan anges med en av följande tilläggskoder för särskild upplysning:

FIXFP Kauppalaskun valuutta EUR, Faktureringsvaluta EUR, Invoicing currency EUR
FIXFQ Kauppalaskun valuutta USD, Faktureringsvaluta USD, Invoicing currency USD
FIXFR Kauppalaskun valuutta MUU, Faktureringsvaluta MUU, Invoicing currency MUU

I fråga om flera valutor anges uppgifterna enligt den största valutan.

Ifyllningsanvisningar för tulldeklarationen finns på Tullens webbplats tulli.fi.

TMD