Hoppa till innehåll

Ändringar till varukoder i Kombinerade nomenklaturen (KN) för produkter som används i bekämpningen av covid-19 pandemin

Utgivningsdatum 23.12.2020 11.53
Pressmeddelande

EU kommissionen har den 21 december 2020 publicerat en ny genomförandeförordning (EU) 2020/2159 (EUT L 2020/L 431), där ändringar till Europeiska unionens Kombinerade nomenklatur föreskrivs. Ändringarna gäller produkter som används i bekämpningen av covid-19 pandemin, bland annat vaccin och skyddsmasker.

Syftet med ändringen är att underlätta och harmonisera tullkontroller i EU:s medlemsstater samt att påskynda leveransen av produkter som behövs i bekämpningen av pandemin.

Mera information:
Varukoder
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om varukoder