Hoppa till innehåll

Ändringar till omräkningskurser i september 2011

Utgivningsdatum 22.9.2011 12.19 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.25
Pressmeddelande

158/2011, MNy/TSe

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden 28–30 september 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Förenta staterna

USD

1,3486

Japan

JPY

102,07

Hongkong

HKD

10,3739

Kina

CNY

8,6991

Egypten

EGP

8,1325

Kazakstan

KZT

194,23

Polen

PLN

4,3333

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD