Hoppa till innehåll

Ändringar till omräkningskurser i september 2011

Utgivningsdatum 8.9.2011 11.01 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.15
Pressmeddelande

148/2011, MNy/TSe

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 14 −30 september 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Schweiz

CHF

1,1892

Saudiarabien

SAR

5,1996

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD