Hoppa till innehåll

Ändringar till omräkningskurser i februari 2012

Utgivningsdatum 9.2.2012 10.23 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 13.56
Pressmeddelande

26/2012, MNy/HHi

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 15 – 29 februari 2012 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Ungern

HUF

285,65

Iran

IRR

16260,65

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD