Hoppa till innehåll

Ändringar till omräkningskurser i februari 2011

Utgivningsdatum 3.2.2011 14.40 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 14.54
Pressmeddelande

15/2011, RAS/MSR

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser att användas vid bestämmande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 9 - 28 februari 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Turkiet

TRY

2,0324

Israel

ILS

5,0803

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD