Hoppa till innehåll

Ändringar till omräkningskurser i december 2010

Utgivningsdatum 28.12.2010 17.24 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 16.09
Pressmeddelande

216/2010, RAS/TSe

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser att användas vid bestämmande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 29 - 31 december 2010 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Schweiz

CHF

1,2377

Sydafrika

ZAR

8,6411

Ryssland

RUB

37,7825


Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD