Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 23.11.2011 14.23 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 9.54
Pressmeddelande

195/2011, RAS/TSe

Kommissionen har publicerat ett meddelande (2011/C 341/01, EUT C 341, 22.11.2011, s.1 ) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 341 av den 22 november 2011 om ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s.1).

TMD