Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 13.12.2012 14.45 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.59
Pressmeddelande

151/2012, MNy/TSe

Kommissionen har publicerat en upplysning (2012/C 377/05, se bilagan nedan) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 377 (EUT C 377, 7.12.2012, s. 8)  av den 7 december 2012 om ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

TMD