Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 9.7.2012 16.35 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.32
Pressmeddelande

94/2012, RAS/TSe

Kommissionen har publicerat en upplysning (2012/C 196/08, se bilagan nedan) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 196 av den 4 juli 2012 om ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

EUT C 196, 4.7.2012, s. 14

TMD