Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 3.4.2013 10.34 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.42
Pressmeddelande

34/2013, MNy /DvN

Kommissionen publicerade den 22 mars 2013 ett meddelande (2013/C 83/04, se bilagan nedan) i Europeiska unionens officiella tidning nr EUT C 83, 22.3.2013, s. 8. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

TMD