Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenkaturen

Utgivningsdatum 1.3.2010 11.09 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 13.04
Pressmeddelande

37/2010, RAS/TSe

Kommissionen har publicerat ett meddelande (2010/C 48/03, EUT C 48, 26.2.2010, s. 3) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 48 av den 26 februari 2010 om ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 133, 30.5.2008, s.1).

TMD