Hoppa till innehåll

Ändringar till förklarande anmärkningar gällande Kombinerade nomenkaturen

Utgivningsdatum 28.6.2011 9.59 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.17
Pressmeddelande

106/2011, RAS/TSe

Kommissionen har publicerat ett meddelande (2011/C 185/01, i bilagan nedan) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 185 av den 25 juni 2011 (EUT C 185/25.6.2011, s. 1) om ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s.1).

TMD