Hoppa till innehåll

Muutos yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 17.7.2014 13.36
Tiedote

73/2014, IOL

Komissio on julkaissut 17 päivänä heinäkuuta 2014 liitteenä olevan tiedotteen (2014/C 227/04) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 227. Tämä tiedote sisältää muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 137, 6.5.2011, s.1).

THT