Hoppa till innehåll

Ändringar till de förklarande anmärkningarna gällande den kombinerade nomenklaturen (KN)

Utgivningsdatum 17.7.2014 13.36 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 13.03
Pressmeddelande

73/2014, IOL

Kommissionen publicerade den 17 juli 2014 bifogat meddelande (2014/C 227/04) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 227. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

TMD