Hoppa till innehåll

Ändringar till de förklarande anmärkningarna gällande den kombinerade nomenklaturen (KN)

Utgivningsdatum 28.1.2013 10.01 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.13
Pressmeddelande

13/2013, MNy / HHS

Kommissionen publicerade den 26 januari 2013 ett meddelande (2013/C 25/03, se bilagan nedan, EUT C 25, 26.1.2013, s. 28 ) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 25. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 137, 6.5.2011, s. 1).

TMD