Hoppa till innehåll

Ändringar i Tullens system 6.6.2020 – information till webbdeklaranter

25.5.2020 15.04
Pressmeddelande

Nya versioner av Tullens system tas i bruk 6.6.2020. Webbdeklaranter, vänligen beakta följande ändringar i användargränssnitten.

Ibruktagandet av Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i Tullens e-tjänster fortsätter i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) och i Importförtullningstjänsten. Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna ersätter Katso-identifikationen i alla Tullens e-tjänster. Företagen kan använda sina Katso-koder tills alla våra kunder kan använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter.

Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX)

Nya funktioner:

  • Suomi.fi-identifikation och -fullmakter tas i bruk i deklarationerna för införsel och utförsel (fullmakt: ”Tullklarering”). Suomi.fi-identifikation och -fullmakter kan dock inte ännu användas i samtliga fall beträffande införsel- och utförseldeklarering. Närmare information om detta ges senare.

Importförtullningstjänsten

Nya funktioner:

  • Suomi.fi-identifikation och -fullmakter tas i bruk i Importförtullningstjänsten (fullmakt: ”Tullklarering”).

Deklarationstjänsten för transitering

Nya funktioner:

  • I webbtransiteringsprogrammet ska man som föregående förfarande ange elektroniska tullagringens huvudreferensnummer (MRN) samt numret för varuposten som hänförs till transiteringen.

Tjänsten Tillstånd

Nya funktioner (8.6.2020):

  • Tjänsten Tillstånd utvidgas att omfatta ansökan om tillstånd för transitering och transporter. Följande nya tillstånd för transitering och transporter, och ändring av gällande tillstånd, söks i fortsättningen elektroniskt: godkänd avsändare, godkänd mottagare, godkänd utfärdare, TIR-auktoriserad mottagare och tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ.
  • Suomi.fi-identifikation och -fullmakter ska tas i bruk snarast möjligt för sökande av tillstånd. Fullmakterna som används i tjänsten är ”Granskning av tillstånd för tullverksamhet”, ”Beredning av tillstånd för tullverksamhet” och ”Ansökan om tillstånd för tullverksamhet”. De som ännu inte kan använda Suomi.fi-identifikation kan fortfarande använda Katso-identifikation.

Mera information:
Tullrådgivningen, privatkunder: tfn 0295 5201, må–fr 8–16
Tullrådgivningen, företag: tfn 0295 5202, må–fr 8–16

Så här identifierar du dig och ger fullmakt
Prenumerera på meddelanden om driftavbrott och störningar i Tullens system
Prenumerera på Tullens nyhetsbrev

Kundmeddelande