Hoppa till innehåll

Ändringar i Tullens system 24.11.2018 – information till webbdeklaranter

Utgivningsdatum 9.11.2018 8.00
Pressmeddelande

Nya versioner av Tullens system tas i bruk 24.11.2018. Tullens webbdeklaranter ombes beakta följande ändringar i användargränssnitten.

Deklarationstjänsten Intrastat

Nya funktioner:

  • En ändringsfunktion med vilken man kan meddela om korrigeringar och raderingar som gjorts till deklarationer som lämnats in tidigare via deklarationssystemet.
  • Kopiering av deklarationen som underlag för en ny deklaration.
  • Korrigeringar baserat på statistikförfrågningar kan göras i tjänsten och kunden kan också se korrigeringar som gjorts av Statistikenheten.

Förbättrade egenskaper:

  • Kontrollen av ett utländskt ombuds kod har korrigerats.

Deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX)

Nya funktioner:

  • Om en Anmälan om ankomst till utförselstället (ASA) inte har lämnats för exporten i ELEX-systemet innan Anmälan om uppvisande vid utförsel IE547 har skickats till AREX, avvisas den aktuella Anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547).

Deklarationstjänsten för export

Förbättrade egenskaper:

  • ASA-meddelandets kopieringsfunktion har återställts.
  • En privat persons personbeteckning skrivs inte längre ut i fältet med aktörens kod på exportutskrifter, utan fältet lämnas tomt.
  • Felmeddelandetexten har förbättrats gällande felaktig användning av kod 30400 för särskild upplysning som tagits ur bruk. (Ny text: Kod 30400 är inte längre i bruk. Kopiera inte en exportdeklaration inlämnad före 17.12.2017 som underlag, utan skapa en ny exportdeklaration.)
  • Den förklarande texten i meddelandet om avslag till anmälan om ankomst till utförselstället har förbättrats.

Till Tullens övriga deklarationstjänster görs inga ändringar.

Mera information:

Tullrådgivningen: tfn 0295 5201 (privatkunder), tfn 0295 5202(företagskunder), tfn 0295 52 344 (Intrastat kl. 9–12).

Vi beklagar de eventuella fördröjningar i användningen av tjänsterna som versionsbytet kan förorsaka under uppdateringen och de därpå följande dagarna.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering