Hoppa till innehåll

Ändringar i Tullens system 24.11.2018 – information till meddelandedeklaranter

Utgivningsdatum 9.11.2018 8.00
Pressmeddelande

Nya versioner av Tullens system tas i bruk 24.11.2018. Tullens meddelandedeklaranter ombes beakta följande ändringar.

AREX-systemet

Nya funktioner:

  • Om en Anmälan om ankomst till utförselstället (ASA) inte har lämnats för exporten i ELEX-systemet innan Anmälan om uppvisande vid utförsel IE547 har skickats till AREX, avvisas den aktuella Anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547).

Exportsystemet ELEX

Förbättrade egenskaper:

  • En privat persons personbeteckning skrivs inte längre ut i fältet med aktörens kod på exportutskrifter, utan fältet lämnas tomt.
  • Den förklarande texten till meddelandet om avslag (TSR) har förbättrats.

Importsystemet ITU

Förbättrade egenskaper:

  • Till förtullningens beslutsmeddelande gällande import har ett eget fält för tullvärde lagts till för transaktioner vars moms-behörighet ligger hos Skatteförvaltningen.

Nu är det möjligt att använda den nya meddelandetjänsten för bilagor till deklarationerna

Bilagorna som hänför sig till import och export kan skickas till Tullen via direkt meddelandedeklarering.

Handläggningen av tulldeklarationer blir mycket snabbare när bilagorna skickas redan i samband med deklarationen. Om bilagorna skickas först efter att Tullen begärt dem, hamnar den ofullständiga deklarationen på nytt i handläggningskön.

Tullen testar att skicka bilagor endast med programleverantörerna. Kontrollera att ditt företag har ett program som möjliggör denna funktion.

Inga ändringar görs i Tullens övriga system för meddelandetrafik.

Mera information:

  • yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi eller                                                               
  • tfn 0295 5202 (Tullrådgivningen, företagskunder), må–fr, kl. 8–16

Systemändringarna som versionsbytet förorsakar kan göra meddelandetrafiken långsammare och medföra att antalet felaktiga meddelanden ökar, vilket innebär att deklarationer sänts till Tullen oftare än normalt och därför kan svarstiderna tillfälligt bli längre. Vi beklagar olägenheten som ändringarna medför.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering