Hoppa till innehåll

Ändringar i Tullens system 23.11.2019 – information till webbdeklaranter

8.11.2019 13.16
Pressmeddelande

Nya versioner av Tullens system tas i bruk 23.11.2019. Tullens webbdeklaranter ombes beakta följande ändringar i användargränssnitten.

Deklarationstjänsten för transitering

Nya funktioner:

  • När det föregående förfarandet är UTU-tullagring, ska man i transiteringsdeklarationen utöver tullagringens huvudreferensnummer (MRN) även ange numret för ifrågavarande varupost som hänförs till transiteringen.

Inga ändringar görs i Tullens övriga deklarationstjänster.

Mera information: Tullrådgivningen: tfn 0295 5201 (privatkunder) tfn 0295 5202 (företagskunder) tfn 0295 52 344

Vi beklagar de eventuella fördröjningar i användningen av tjänsterna som versionsbytet kan förorsaka under uppdateringen och de därpå följande dagarna.

Kundmeddelande