Hoppa till innehåll

Ändringar i tidtabellen för tulldeklareringsreform

Utgivningsdatum 24.8.2017 0.00
Pressmeddelande

De nya kraven på tulldeklarering börjar tillämpas när de nya deklarationssystem som specificerats på EU-nivå införs.

De reformer gällande export- och transiteringsdeklarationer som enligt gällande tidtabell är planerade för år 2019 flyttas antagligen till en senare tidpunkt. Målet är att fastställa en uppdaterad tidtabell i december 2017.

På nationell nivå i Finland är målet att deklareringen vid tullagerförfarandet blir elektronisk mot slutet av år 2018. Beslutet om införande av andra nya deklarationer fattas i Finland först efter att EU:s uppdaterade arbetsprogram godkänts.

Av systemen enligt arbetsprogrammet var systemet för registrerade exportörer (REX) det första som infördes den 1 januari 2017. Näst i tur är systemet för tullbeslut (CDS) som tas i bruk den 2 oktober 2017. Detta system används vid handläggning av tillstånd som inbegriper flera medlemsstater.

Mera information: Minna Gustafsson eller Veijo Alatalo, förnamn.efternamn(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering