Hoppa till innehåll

Valmisteverotuslain muutokset

Julkaisuajankohta 3.7.2014 13.15
Tiedote

61/2014, ST/PLa

Valmisteverotuslakia (182/2010) muutetaan 1.7.2014 alkaen (495/2014). Valmisteverotuslaissa säädetään, että verokausi-ilmoittajan on annettava veroilmoitus sähköisesti. Tulli voi hyväksyä ilmoituksen antamisen paperilomakkeella. Tulli voi määrätä sähköisen veroilmoitusmenettelyn käyttöönottamisesta, poikkeuksista sähköisen veroilmoituksen käyttöön ja siitä, mitä varmenne- tai tunnistemenettelyä käyttäen sähköinen veroilmoitus voidaan antaa. Muu verovelvollinen kuin verokausi-ilmoittaja voi antaa veroilmoituksensa joko sähköisesti tai paperilomakkeella.

Lakiin lisätään tuotteiden määrälliset ohjetasot sen arvioimiseksi, ovatko yksityishenkilön mukanaan Suomeen tuomat tuotteet katsottavaksi tulevan hänen omaan käyttöönsä vai kaupalliseen tai muuhun elinkeinotarkoitukseen. Arvio tapahtuu kokonaisharkinnan perusteella, jossa tuotteiden määrä on vain yksi peruste. Määrien ylittäessä lain ohjetasot tuotteiden määrän katsotaan osoittavan että tuotteet tulevat kaupalliseen tarkoitukseen, ellei yksityishenkilö saata todennäköiseksi että tuotteet tulevat hänen omaan käyttöönsä.

Valmisteverotuslakiin lisätään kuittausta koskevat säännökset ja vakuuksia koskevia säännöksiä selkeytetään. Lakiin tehdään muutos koskien kolmannen alueen maantieteellistä määritelmää. Laissa säädetään myyjän velvollisuudesta tehdä merkintä verottomasta myynnistä laskuun tai vastaavaan tositteeseen sekä Tullin mahdollisuudesta perustellusta syystä pidentää tietyn yrityksen verokausi enintään kalenterivuoden pituiseksi. Lakiin lisätään myös säännös koskien verovelvollisen oikeutta saada palautuksena vähentämättä jäänyttä suoritettua veroa vastaava määrä. Lakiin lisätään pieniä viinintuottajia koskeva poikkeus tietokoneistetun järjestelmän käyttämisestä yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirroissa.

THT