Hoppa till innehåll

Presentationen av procentuell förändring har förändrats och säsongsjusteringsberäkningen har uppdaterats
Ändringar i preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Utgivningsdatum 6.9.2019 9.00
Pressmeddelande

Presentationen av procentuell förändring i preliminär statistik om utrikeshandel med varor har ändrats från och med juli 2019. Uppgifterna presenteras nu med en decimal.

Säsongsjustering – program- och metoduppdatering

Säsongsjustering är en kalkylmetod med hjälp av vilken man försöker eliminera regelbundet återkommande säsongvariationer från tidsserierna. Från trendserien har man också rensat bort de oregelbundna variationerna. I säsongsjusteringen av serier över utrikeshandel tillämpas en modellbaserad TRAMO/SEATS-metod som rekommenderas av Eurostat. Från och med juli 2019 preliminära statistik har en ny version av Demetra, som används i beräkningen av säsongsjusterade export- och importvärden, tagits i bruk. Den nya versionen är JDemetra+2.2.2. Den nya versionen är mer avancerad och pålitlig än den förra. I beräkningarna används nu data från och med år 2010 som är en tidsserie på över sju år och är i enlighet med rekommendationerna. På grund av uppdateringen av programversionen och den kortare tidsserien har de förra månadernas säsongsjusterade- och trendvärden reviderats jämfört med tidigare beräknade.

Statistikmeddelande Ändringar i statistiken