Hoppa till innehåll

Ändringar i meddelandedeklareringen vid tullagring i slutet av år 2020

Utgivningsdatum 17.12.2019 8.00
Pressmeddelande

Meddelandebeskrivningarna för deklarationer för tullagring kommer i fortsättningen att vara en del av meddelandebeskrivningarna för tulldeklarationer för import. De nya datainnehållen har publicerats på Tullens webbplats Meddelandebeskrivningar – import – andra fasen.

Vad ändras?

I deklarationerna för tullagring blir schemat mer omfattande. Angivande av förvaringsplats samt varukodens och extra mängdenhetens struktur ändras. Som ny uppgift ska aktörens natur anges för deklarant, ombud och importör.

Det lönar sig att förbereda sig för ändringarna i tid

Meddelandekunderna måste uppdatera sina förtullningsprogram till att motsvara de nya beskrivningarna. Datainnehållen ändras i slutet av år 2020. Tills dess gäller Meddelandebeskrivningarna för tullagerförfarandet, som finns på Tullens webbplats.

Meddelandedeklaranter behöver inte testa sina program på nytt på grund av ändringarna. Däremot ska programvaruhus och tjänsteleverantörer testa ändringarna med Tullen i oktober–november 2020.

Vi meddelar senare den exakta tidpunkten när de nya meddelandebeskrivningarna börjar tillämpas.

Mera information:
UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering