Hoppa till innehåll

Ändringar i lagen om tobaksaccis

Utgivningsdatum 22.12.2010 16.58 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 15.55
Pressmeddelande

207/2010, PK/SR

Lagen om tobaksaccis (1470/1994) ändras fr.o.m. 1.1.2011 (1125/2010)

Lagen om tobaksaccis ändras från och med år 2011 så som rådets direktiv 2010/12/EU av den 16 februari 2010, det vill säga tobaksskattedirektivet, förutsätter. I lagen om tobaksaccis slopas begreppet mest efterfrågad prisklass som använts vid beskattningen av cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter. Minimiaccisen på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter bestäms i fortsättningen som en accis per enhet.

I enlighet med tobaksskattedirektivet införs i lagen en definition av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset, vilket ska underlätta övervakningen av minimiaccisens och beskattningens struktur, samt en bestämmelse enligt vilken den accisskyldige är skyldig att lämna uppgifter till grund för det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset och statistiska uppgifter. Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset fastställs årligen av Tullstyrelsen.

Vidare genomgår lagen om tobaksaccis några ändringar av teknisk natur. Definitionerna av cigarrer och cigariller, cigarretter samt pip- och cigarrettobak ändras så att de motsvarar tobaksskattedirektivet, och hänvisnings- och accisfrihetsbestämmelserna uppdateras till följd av den nya punktskattelagen. Bestämmelserna om sättet att bestämma accis för tobaksprodukter som i strid med gällande bestämmelser förts in i landet preciseras. 

Tobaksaccisens nivå och struktur ändras inte i samband med lagändringen utom när det gäller strukturändringen av minimiaccisen på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter.

TMD