Hoppa till innehåll

Ändringar i kvotsystemet för gran och furu från Ryssland

Utgivningsdatum 1.6.2016 15.15 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 9.28
Pressmeddelande

42/2016, MSR

Förordning nr 498/2012 om kvotsystemet för trä ändrades den 22 april 2016 genom kommissionens förordning 2016/623 (EUT nr 106/22.4.2016, s. 11 - 15).  Den andra delen av kvotperioden börjar nu den 1 juni i stället för den 1 augusti som den tidigare gjorde. Under den andra delen delas importörerna inte in i nya och traditionella importörer utan alla ansöker om tilldelning av samma kvot så länge som det återstår någonting att tilldela i kvoten. En importör kan ansöka om högst 5 procent av den återstående kvoten, vilket gör att man nu (2016) kan ansöka om högst 98 158 m3 furu och 180 738 m3 gran. Mängderna avser trä med bark.

Genom förordningen infördes en försäkran på heder och samvete (Sworn Declaration) i lagstiftningen. Detta medför inga förändringar eftersom försäkran redan använts i kvotsystemet. Importörerna lämnar försäkran när det inte varit möjligt att återfå oanvända kvottillstånd från de ryska myndigheterna. Mallen för försäkran finns i bifogad förordning nedan.

Förordningen medförde också lättnader i de krav som gäller traditionella importörer:

Tidigare var traditionella importörer tvungna att importera minst 85 procent av den kvantitet kvottillståndet hade beviljats för, annars minskades importörernas kommande kvotmängder med en mängd som var proportionell mot storleken på den import som saknades. Nu räcker det med att 75 procent av den kvantitet kvottillståndet hade beviljats för importeras.

Tidigare minskades traditionella importörers kommande kvotmängder på grund av kvottillstånd som inte återlämnats med en mängd som var dubbelt så mycket som mängden på kvottillståndet för båda träsorterna. Nu minskar den kommande kvotmängden endast med en mängd som är proportionell mot storleken på det kvottillstånd som inte återlämnats och bara för den träsort som tillståndet gällde.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD