Hoppa till innehåll

Ändringar i Kombinerade nomenklaturen med inverkan på GSP-systemet

20.2.2018 13.28
Pressmeddelande

Bestämmelserna om de varor som omfattas av EU:s allmänna preferenssystem (GSP) finns i bilagorna V och IX till förordning (EU) nr 978/2012. Dessa bilagor har nu ersatts av nya bilagor till följd av ändringar som gjorts i Kombinerade nomenklaturen (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/216, EUT L 42, 15.2.2018). Bilaga V innehåller de varukoder som omfattas av GSP-systemets allmänna ordning och bilaga IX varukoder som omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (GSP+). Inom ordningen för de minst utvecklade länderna tillämpas ingen förteckning med varukoder. Denna ordning gäller alla varukoder enligt KN-kapitlen 1–97, utom kapitlet 93.  

Tullförmånen vid import förutsätter att produkten har ursprung i ett GSP-förmånsland enligt GSP-ursprungsreglerna. Produktens ursprungsstatus bevisas beroende på förmånsland med ett ursprungscertifikat Form A eller med en registrerad exportörs ursprungsförsäkran.

Mera information:
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling