Hoppa till innehåll

Ändringar i Kombinerade nomenklaturen (KN)

29.6.2016 15.24 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 9.39
Pressmeddelande

49/2016, IOL

Kommissionen publicerade den 29 juni 2016 bifogad förordning nr 2016/1047 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 170 (EUT L 170, 29.6.2016, s. 36). Förordningen innehåller ändringar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (bilaga 1 till förordning (EEG) 2658/87). Förordningen träder i kraft den 30 juni 2016 och tillämpas från den 1 juli 2016.

TMD