Hoppa till innehåll

Ändringar i IPR-tullbevakning – ansökningsformulär och brexit

Utgivningsdatum 21.8.2020 13.43
Pressmeddelande

De ändringar i formulären för ansökan om ingripande inom tullbevakning av immateriella rättigheter som föreskrivs i förordning (EU) nr 608/2013 träder i kraft den 15 september 2020. Också Brexit påverkar tullbevakningen av IPR-ärenden.

Formulärändringar och EORI-nummer

Från och med den 15 september 2020 ska nya ansökningar om ingripande samt förlängningar av giltighetstiden för gamla ansökningar göras på nya formulär.

Ändringen gäller rättighetshavare och ombud och beror på det nya elektroniska hanteringssystemet för ansökningar om ingripande som tas i bruk år 2021. Mera information om systemet ges senare.

Mera information om ärendet och de nya formulären i olika språkversioner finns publicerade på kommissionens webbplats

Den synligaste förändringen är att både rättighetshavaren och ombudet ska ha ett EORI-nummer efter den 15 september 2020, när de lämnar in en ansökan eller förlänger en ansökans giltighetstid.

Mera information om EORI-nummer och om hur man ansöker om ett nummer finns på Tullens webbplats.

Inverkan av brexit

Kommissionen har också publicerat ett tillkännagivande om inverkan av Brexit på EU-tullarnas IPR-övervakning. Tillkännagivandet finns tills vidare endast på engelska.

Kundmeddelande