Hoppa till innehåll

Ändringar i GSP-förmånsländer

2.2.2018 12.31 | Publicerad på svenska 2.2.2018 kl. 15.24
Pressmeddelande

Förmånsländerna i EU:s allmänna tullpreferenssystem (GSP) fråntas tullförmåner på olika grunder. För att säkerställa förutsebarheten bestäms det i förordningar alltid en övergångstid för slopande av landspecifika tullförmåner.

Ukraina är sedan den 1 januari 2018 inte längre med i GSP-systemet (förordning 2017/217, EUT L 34, 9.2.2017). I handeln mellan EU och Ukraina har ett frihandelsavtal (DCFTA) tillämpats provisoriskt sedan den 1 januari 2016. Ukraina har avförts från förteckningen över GSP-förmånsländerna, eftersom DCFTA-avtalet erbjuder bättre tullförmåner än GSP-systemet för så gott som all handel.

I fråga om Paraguay, Elfenbenskusten, Swaziland och Ghana slopas GSP-tullförmånerna den 1 januari 1.1.2019 (förordning 2018/148, EUT L 26, 31.1.2018). Världsbanken har klassificerat Paraguay som ett högremedelinkomstland under tre år i rad. Elfenbenskusten, Swaziland och Ghana omfattas också av en annan ordning för förmånstillträde till marknaden än GSP-systemet.

Ekvatorialguinea kommer att uteslutas från GSP-systemet den 1 januari 2021 (förordning 2018/148, EUT L 26, 31.1.2018). Förenta nationerna avförde landet från förteckningen över de minst utvecklade länderna (s.k EBA-länderna) den 4 juni 2017. Världsbanken har under tre år i rad klassificerat landet som höginkomstland eller som högremedelinkomstland. Övergångsperioden för länder som fått GSP-förmåner på basis av statusen som minst utvecklat land är tre år.

Mera information:
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling