Hoppa till innehåll

Ändringar i förteckningen över registrerade kunder

Utgivningsdatum 24.3.2011 9.54 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 10.53
Pressmeddelande

45/2011, HK/TRH

Tulldistrikten underrättas om att följande uppgifter avförts ur Tullstyrelsens förteckning över registrerade kunder på grund av firmans egen begäran:

Datum

Företagets namn

FO-nummer

Hemkommun

Kundnr

15.3.11

Oy Esab

0107758-7T0001

Helsinki

2861-3

22.3.11

Honkarakenne Oy

0131529-0T0005

Järvenpää

5617-6

18.3.11

Pelti ja Rauta Pousi Oy

0250842-2T0001

Rovaniemi

4085-7

Följande uppgifter har avförts på grund av att firman lagts ner:

1.3.11

Mussalon Kaukolämpö Oy

1735618-5T0001

Vaasa

4252-3

24.3.11

Suomalainen.Com Oy

2124107-3T0001

Vantaa

6336-2

TMD