Hoppa till innehåll

Ändringar i formuläret för IPR-ansökningar om ingripande

23.4.2018 14.11
Pressmeddelande

EU-kommissionen utfärdade den 12 april 2018 kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/582 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1352/2013 om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

Genomförandeförordning (EU) nr 2018/582 publicerades i Europeiska unionens officiella tidning L98/4, 18.4.2018.

I praktiken innebär detta att vissa ändringar gjorts i formulären för ansökningar om ingripande. Den kanske största ändringen är att man i fortsättningen kan begära att få tillämpa förfarandet för småförsändelser i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) nr 608/2013 antingen på hela unionens område eller endast i vissa medlemsstater. Hittills har det endast varit möjligt att ansöka om att detta förfarande tillämpas på hela unionens område.

De nya ansökningsformulären ska tas i bruk senast den 15 maj 2018. Därefter godkänns inte längre ansökningar om ingripande som skickats med gamla formulär. Detta beror på att den centrala databasen mellan medlemsstaterna och kommissionen för handläggning av ansökningar (dvs. COPIS-systemet) uppdateras för att anpassas till de nya formulären.

Den nya genomförandeförordningen och de nya formulärmallarna

Mera information om inlämnande av ansökningar om ingripande

Kundmeddelande