Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen (KN)

24.5.2019 15.47
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 24 maj 2019 meddelandena 2019/C 179/2, 2019/C 179/3, 2019/179/4 och 2019/179/5 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 179. Meddelandena innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna gällande Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder