Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 28.3.2024 10.59
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 27 mars 2024 meddelandena C/2024/2381 och C/2024/2382 i  Europeiska unionens officiella tidning, C-serien. Meddelandena innehåller ändringar till de förklarande anmärkningar som gäller Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1)

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder