Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

1.6.2020 10.51
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 25 maj 2020 meddelandena 2020/C 180/08 och 2020/C 180/09 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 180. Meddelandena innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna gällande Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1)

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder