Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

8.5.2019 16.19
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 8 maj 2019 meddelande 2019/C 157/04 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 157. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna gällande Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C  76, 4.3.2015, s.1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder