Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

4.4.2019 7.42
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 29 mars 2019 meddelande 2019/C 119/01 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 119. Meddelandet innehåller en uppdaterad version av de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 119, 29.3.2019, s. 1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder