Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

4.1.2019 13.44
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 4 januari 2019 meddelande 2019/C 2/02 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 2. Meddelandet innehåller ändringar gällande de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder