Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

15.10.2018 16.08
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 15 oktober 2018 meddelande 2018/C 372/02  i Europeiska unionens officiella tidning nr C 372. Meddelandet innehåller en ändring till förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder