Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

8.10.2018 11.16
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 8 oktober 2018 meddelande 2018/C 362/04 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 362. Meddelandet innehåller en ändring till förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1). Ändringen gäller produktomfattningen för varukod 9506.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder