Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

18.9.2018 9.25
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 17 september 2018 meddelandena 2018/C 327/06–2018/C 327/08 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 327, s. 10 – 12. Meddelandena innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder