Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

31.8.2018 10.17
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 30 augusti 2018 meddelandena 2018/C 305/04 och 2018/C 305/05 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 305. Meddelandena innehåller ändringar i förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder