Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen 15.9.2020

Utgivningsdatum 16.9.2020 13.02
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 15 september 2020 meddelande nr 2020/C 305/2 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 305. Meddelandet innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna gällande Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1)

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om varukoder