Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen 14.9.2020

Utgivningsdatum 16.9.2020 13.02
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 14 september 2020 meddelandena 2020/C 303/2 och 2020/C 303/3 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 303. Meddelandena innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna gällande Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om varukoder