Hoppa till innehåll

Ändringar i förklarande anmärkningar till Harmoniserat systemet, nya klassificeringsuttalanden och -beslut

Utgivningsdatum 14.11.2016 8.19 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 11.28
Pressmeddelande

98/2016, RAM

Tullsamarbetsrådet (Världstullorganisationen, WCO) har antagit ändringar i de förklarande anmärkningarna till HS-nomenklaturen samt nya klassificeringsuttalanden och -beslut. En förteckning över dessa ändringar, uttalanden och beslut finns publicerad i kommissionens meddelande 2016/C 415/01, EUT C 415, 11.11.2016, s. 1. Dessa ändringar, uttalanden och beslut blir tillämpliga den dag då meddelandet publicerades och de bindande klassificeringsbesked som är oförenliga med dem ska upphävas.

Texterna på engelska för dessa ändringar, uttalanden och beslut finns i bilagorna nedan. Ändringarna och de nya klassificeringsuttalandena finns tillgängliga på svenska på svenska tullverkets webbsida.

TMD